Zabudowa mieszkaniowa + BONUS

Działka (Mieszkaniowa) na sprzedaż
290 000 PLN , Pow. 4 690 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
4 690 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Rzgów , Grodziska
Numer oferty:
SSN771179
Cena za m2:
62 PLN
Na sprzedaż działka o powierzchni 4690 mkw stanowiąca doskonałą inwestycję dla osób zainteresowanych budową domu z ogrodem marzeń.

Jej wymiary to 25 na 180 metrów. Dojazd z ulicy Grodziskiej utwardzoną drogą polną o długości 120 metrów. Plusem takiego umiejscowienia jest cisza i spokój w porównaniu z działkami zlokalizowanymi bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 714.

Z uwagi na bliskość, nieprzekraczającą 200 metrów od drogi asfaltowej, przyłącze energetyczne nie będzie stanowić problemu, co znacząco ułatwi planowanie budowy.
Preferowany sposób zaopatrzenia w wodę to studnia głębinowa - rozwiązanie ekonomiczne i efektywne. 
Najrozsądniejszym rozwiązaniem co do ogrzewania będzie założenie pompy ciepła. 

Dla tych którzy jednak mieliby ochotę być zależni od wielmożnych dostawców to w ul. Grodziskiej znajdują się wszystkie sieci uzbrojenia (prąd, woda, gaz, kanalizacja).

Oferowana działka to teren o różnorodnym przeznaczeniu. Część o powierzchni około 1450 mkw przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 3MN
§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 9MN, plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe w obrębie budynku mieszkalnego lub w formie wolnostojącej,
b) pomieszczenia gospodarcze i garaże w obrębie budynku mieszkalnego lub wolnostojące,
c) altany i wiaty,
d) zieleń urządzona,
e) obiekty małej architektury,
f) drogi wewnętrzne,
g) miejsca postojowe,
h) urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 800 m², dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej (dla jednego segmentu) -
600 m²,
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 30%, dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 40%,
c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 0,6, dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 0,8,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 50%, dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 40%,
f) maksymalna wysokość zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej - 3 kondygnacje nadziemne, w tym
poddasze, które może być użytkowe, razem o maksymalnej wysokości 11 m, usługowej wolnostojącej,
gospodarczej i garaży, wiat i altan - 1 kondygnacja nadziemna, o maksymalnej wysokości 5 m,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego - 10 - Poz. 2424
g) geometria dachów: dla zabudowy mieszkaniowej: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 30º do 45º, dla zabudowy usługowej wolnostojącej, gospodarczej i garaży, altan i wiat: jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15º do 45º lub płaskie, w
obiektach o dachach płaskich plan dopuszcza ich remont i wymianę z możliwością pozostawienia dachów płaskich,
h) materiały i kolorystyka pokryć dachowych: materiały: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa,
blachodachówka, blacha w arkuszach, pokrycia bitumiczne, kolorystyka: naturalne barwy dachówki ceramicznej, odcienie koloru czerwonego, brązowego, grafitowego,
i) materiały i kolorystyka elewacji obiektów budowlanych: elewacje z tynku w gamie kolorów pastelowych, naturalnych oraz z kamienia, cegły, drewna, zakaz stosowania okładzin z PCV

pozostała część to duży obszar zieleni niskiej, co pozwala na różnorodne aranżacje ogrodu lub terenu rekreacyjnego - oznaczenie terenu 1Zn.
§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Zn, plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni niskiej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty małej architektury,
b) chodniki,
c) ścieżki rowerowe;
d) drogi wewnętrzne,
e) miejsca postojowe,
f) urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, plan ustala następujące szczególne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) zakaz realizacji zabudowy;
2) zakaz nasadzeń roślinnością o naturalnej wysokości przekraczającej 3 m;
3) obowiązek zapewnienia dostępu do rurociągu przesyłowego 2200 mm/1200 mm na potrzeby prowadzenia
prac konserwacyjnych, remontowych oraz usuwania awarii;
4) obowiązek wcześniejszego powiadomienia eksploratora rurociągu przesyłowego 2200 mm/1200 mm o
wszelkich inwestycjach budowlanych oraz ingerencjach w grunt w pasie ochronnym ww. rurociągu.

Teren zlokalizowany jest w gminie Rzgów, charakteryzującej się przyjaznym otoczeniem zarówno dla mieszkańców i przedsiębiorców. Bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej 714, stanowi sprawne połączenie z autostradą A1.

W okolicy znajdują się szkoły, sklepy, markety, centrum handlowe PTAK
Przystanek autobusowy w odległości 700 metrów.

Zapraszam na prezentacje oraz do składania ofert :)

Współpracujemy z każdym pośrednikiem!

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Opis nieruchomości został sporządzony na podstawie informacji uzyskanych od właściciela i może być aktualizowany.

Organizujemy formalności niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego który pozwoli Ci sfinalizować zakup wymarzonej nieruchomości.
Nieprawidłowy adres E-mail
.