Grunt inwestycyjny przy zjeździe z S8

Działka (Inwestycyjna) na sprzedaż
5 600 000 PLN, Pow. 80 000 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
80 000 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Marzenin
Numer oferty:
SSN504917
Cena za m2:
70 PLN
Oferuje na sprzedaż grunt inwestycyjny przy drodze ekspresowej S8 o powierzchni około 8 ha w miejscowości Marzenin w gminie Sędziejowice.

Działka posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej.

Poniżej szczegółowe ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego:
W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania przedmiotowego terenu

1) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
b) budynków biurowo-administracyjnych,
c) budynków usługowych,
d) budynków garażowo-gospodarczych i wiat,
e) urządzeń technologicznych,
f) parkingów naziemnych,
g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
h) dojść, dojazdów i miejsc postojowych;

2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik intensywności zabudowy:
- maksymalny - 2,10,
- minimalny - 0,01,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70%,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej - 10%;

3) ustala się zasady kształtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość:
- obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków biurowo-administracyjnych i budynków
usługowych - nie więcej niż 18,0 m, m,
- urządzeń technologicznych - nie więcej niż 50,0 m,
- budynków garażowo-gospodarczych i wiat - nie więcej niż 7,0 m,
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom parteru należy sytuować na wysokości
nieprzekraczającej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria dachu - dowolna;

4) dopuszcza się podziały na nowe działki zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami
odrębnymi przy zachowaniu parametrów:
a) minimalna powierzchnia - 2 000,0 m2
b) minimalna szerokości frontów - 25,0 m,
c) kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego - od 60° do 120°.

Posiadam w ofercie również grunty pod zabudowę przemysłową o większej powierzchni.

W przypadku zainteresowania ofertą proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
Nieprawidłowy adres E-mail
.